Kany Michel Obenga

Tänzer

Kany Michel Obenga, Luzerner Theater